Kabaret Rżysko

„Rżysko” to kabaret polityczno-obyczajowy.
Powstawał w czasie burzliwych wydarzeń politycznych na początku lat osiemdziesiątych, które nie pozostały bez wpływu na charakter zespołu, do dziś z upodobaniem nawiązującego do wydarzeń najnowszej historii.

W kabarecie „Rżysko” w początkach istnienia rządziła kilkuosobowa „rodzinna mafia” ze spokrewnionych ze sobą rodów: Kuriatów i Siniakiewiczów.
Po kilkuletniej pauzie, w końcu lat dziewięćdziesiątych, założyciele zespołu, rodzeństwo Ewa Pawęska-Kuriata i Leszek Kuriata postanowili zerwać z „mafią”, wyjść z podziemia i zalegalizować działalność jako „Rodzinna Spółka Satyryczna”. Do spółki dołączył muzyk – Armand Romik.

W tym składzie od kilku lat „Rżysko” pisze swój nowy rozdział gospodarczo-polityczno-artystyczny.
Z racji życiowego „doświadczenia” kabaret nie bierze już udziału w konkursach i przeglądach skupiając się na komentowaniu bieżących wydarzeń społeczno-politycznych za pomocą skeczu monologu czy piosenki, wyścigi pozostawiając młodszym, zdrowszym i …zdolniejszym.

Galeria